Odbor

PROGRAMSKI ODBOR

Mag. Branka Badovinac, predsednica
Mag. Davor Bračko
Dr. Ema Dornik
Branko Kurnjek
Tadej Serdinšek
Romana Muhvič Šumandl
Davor Šoštarič
Tanja Turšek
Tatjana Žnidarec