Andreja Urbanec

Andreja Urbanec

OŠ Orehek Kranj

Paneli

Biografija

Andreja Urbanec je šolska knjižničarka na OŠ Orehek Kranj. V šolstvu je zaposlena od leta 2003, na tej šoli pa od leta 2010. Poleg bibliotekarskega in bibliopedagoškega dela se ukvarja tudi z nadarjenimi učenci, išče različne poti kako učence spodbujati k branju in delu s knjigo. Na šoli že več kot 10 let vodi tudi bralno značko za delavce šole Pehar za knjigoljube, ker je mnenja, da največji učinek odrasli dosežejo z lastnim zgledom. Sodeluje v različnih delovnih skupinah na ZRSŠ in MVI, trenutno je predsednica Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS.