Bojan Štok

Bojan Štok

IZUM

Paneli

Biografija

Mag. Bojan Štok je začel delati v IZUM-u oz. takratnem RCUM-u leta 1988 kot razvojni inženir. Nato je vodil razvoj programske opreme COBISS2. Kasneje je vodil skupino za razvoj programske opreme COBSIS3. Leta 1995 je postal magister tehniških znanosti s področja računalništva in informatike. Med leti 2001 in 2018 se je ukvarjal predvsem z razvojem rešitev za telekomunikacijske sisteme in z obdelavo velikih količin podatkov. Od leta 2018 vodi sektor za programsko opremo v IZUM-u.