Gimnazija Maribor

II. Gimnazija Maribor

Mag. Gordana Banjanin

Mag. Barbara Škrbić

Alja Kukovič

Paneli

Biografije

Mag. Gordana Banjanin je profesorica slovenskega in angleškega jezika in dela kot šolska knjižničarka na II. gimnaziji Maribor. Na šoli je zaposlena od 2011. Ob vsem sprotnem delu v knjižnici je do leta 2022 sodelovala tudi pri posodabljanju lokatorja DGM, ki ga je za knjižnico zasnoval bivši dijak. 

Mag. Barbara Škrbić je socialna pedagoginja in v šolski knjižnici zaposlena od leta 2022. V letošnjem letu je pripravila in redno posodablja lokator knjig na spletni strani Cobiss+. 

Alja Kukovič je dijakinja II. gimnazije Maribor. Je aktivna uporabnica knjižnice in lokatorja gradiva na COBISS+.