Katja Harej

Katja Harej

ARIS

Paneli

Biografija

Dr. Katja Harej se z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja projektov razvoja informacijskih sistemov z letošnjim letom intenzivno vključuje v nadgradnjo informacijskih sistemov ARISKot nujen pogoj za vsak začetek uspešne nadgradnje ali vzpostavitve IS vidi predvsem v optimizaciji notranjih in zunanjih delovnih procesov kot tudi konstruktivni komunikaciji z vsemi ključnimi deležniki znotraj le teh. Osredotoča se na zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje kar posledično rezultira k zmanjšanju obsega potrebnega prvega nivoja pomoči za uporabnike. Pri vsakem razvoju IS ji je pomemben tudi vidik kakovosti podatkov in informiranja uporabnikov s pomočjo opisne analitike.