Tadej Serdinšek

Tadej Serdinšek

IZUM

Tadej Serdinšek je v uporabniškem servisu IZUM-a zaposlen od leta 2015. Pri svojem delu veliko časa nameni proaktivnemu sodelovanju s knjižničarji različnih tipov knjižnic. Vsebinsko pokriva večino segmentov lokalnih aplikacij v COBISS3. Aktivno sodeluje tudi pri načrtovanju nadgradenj programske opreme in testiranju novih verzij. Nezanemarljiv del njegovih zadolžitev predstavlja še usposabljanje novih uporabnikov in izobraževanje že aktivnih uporabnikov programske opreme COBISS3.