Tadeja Brešar

Tadeja Brešar

IZUM

Paneli

Biografija

Tadeja Brešar se je leta 1988, po opravljeni diplomi iz uporabne matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, zaposlila v IZUM-u (takrat RCUM) kot strokovni sodelavec za programsko opremo. Kasneje se je začela ukvarjati z razvojem formatov COMARC, nato pa je postala vodja sektorja Bibliografska kontrola v IZUM-u. Koordinirala je več razvojnih projektov s področja bibliografske kontrole, največji so bili Normativna kontrola osebnih imen, Poenotenje uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net ter COBISS3/Katalogizacija, V5.0. Trenutno vodi projekt Implementacija metapodatkovnega modela RDA.